Depozytory kluczy LOB Security BOX

Depozytory kluczy LOB Security BOX

TYP A

LOB SECURAL BOX TYP A

Mechaniczny Depozytor Kluczy (bez zasilania).

Użytkownik wychodzi poza obiekt z kluczem „kotwicą”, który nie otwiera pomieszczeń w obiekcie, służy wyłącznie do pobrania klucza właściwego. Zagubienie klucza „kotwicy” nie skutkuje żadnymi ryzykami niekorzystnymi dla użytkownika klucza lub właściciela obiektu.

 

 

 

 

 

 

 

TYP B

Depozytor kluczy LOB

Mechaniczny Depozytor Kluczy z drzwiczkami, z możliwością uzupełnienia o elektroniczną kontrolę dostępu.

Dostęp do kluczy mają wyłącznie osoby upoważnione, dysponujące kluczami typu „kotwica”, oraz kodem dostępowym (karta lub PIN). Użytkownik wychodzi poza obiekt z kluczem „kotwicą”, który nie otwiera pomieszczeń w obiekcie, służy wyłącznie pobraniu klucza właściwego. Zagubienie klucza „kotwicy” nie skutkuje żadnymi ryzykami niekorzystnymi dla użytkownika klucza lub właściciela obiektu.

 

 

 

 

 

 

TYP D

Elektromechaniczny Depozytor Kluczy z elektronicznym rejestrem zdarzeń.

Dostęp do kluczy mają osoby poprzez kod dostępowy (karta lub PIN). Jednemu użytkownikowi przypisane jest konkretne gniazdo. Możliwe jest pobieranie kluczy za pomocą telefonu
komórkowego. Depozytor kluczy przechowuje dane o próbie pobrania klucza. Możliwy jest uproszczony sposób zdawania kluczy.

 

 

 

 

 

 

 Ponadto depozytory elektromechaniczne LOB umożliwiają:

 • Rejestrację i przechowywanie informacji o pobraniu, zdaniu klucza.
 • Regulację czasu dostępu do pobieranego klucza.
 • Sygnalizację diodą klucza możliwego do pobrania oraz miejsca gdzie dany klucz mamy zdać.
 • Konfigurację z innymi urządzeniami do kontroli dostępu (np. bramki/kołowroty). Można np. zapobiec możliwości wyjścia z obiektu bez wcześniejszego zdania klucza do depozytora.
 • Współpracę z dowolnymi systemami kontroli dostępu, np. Jablotron, Satel, Siemens itd. Standardowo zastosowana jest centralka i kontroler firmy Jablotron.
 • Inne funkcjonalności, np. dostęp czasowy do klucza lub dostęp przy użyciu telefonu komórkowego.

TYP E

Depozytor kluczy LOB TYP E

Elektromechaniczny Depozytor Kluczy z drzwiczkami
oraz pełną kontrolą dostępu i rejestrem zdarzeń również on-line.

Dostęp do kluczy mają osoby poprzez kod dostępowy (karta lub PIN). Konkretnemu kluczowi przypisane jest konkretne gniazdo. Użytkownik może mieć dostęp do kilku kluczy. Dioda wskazuje skąd pobrać i gdzie zdać klucz. Depozytor rejestruje i przechowuje dane o pobraniu/zdaniu klucza.

 

 

 

 

 

Ponadto depozytory elektromechaniczne LOB umożliwiają:

 • Rejestrację i przechowywanie informacji o pobraniu, zdaniu klucza.
 • Regulację czasu dostępu do pobieranego klucza.
 • Sygnalizację diodą klucza możliwego do pobrania oraz miejsca gdzie dany klucz mamy zdać.
 • Konfigurację z innymi urządzeniami do kontroli dostępu (np. bramki/kołowroty). Można np. zapobiec możliwości wyjścia z obiektu bez wcześniejszego zdania klucza do depozytora.
 • Współpracę z dowolnymi systemami kontroli dostępu, np. Jablotron, Satel, Siemens itd. Standardowo zastosowana jest centralka i kontroler firmy Jablotron.
 • Inne funkcjonalności, np. dostęp czasowy do klucza lub dostęp przy użyciu telefonu komórkowego.

Podstawowym zadaniem depozytorów kluczy jest ochrona dostępu do pomieszczeń/obiektów poprzez minimalizację ryzyka zagubienia lub nieuprawnionego skopiowania klucza. Zastosowanie tego rozwiązania wymusza na osobach korzystających z kluczy pobieranie i zdawanie ich w określonym przez administratora czasie i okolicznościach, np. pobieramy w momencie rozpoczynania pracy, a zdajemy w momencie zakończenia. Klucz nie powinien w tej sytuacji opuszczać obiektu na terenie którego jest stosowany.

 • Chronią nie tylko dostęp do klucza, ale również sam klucz, jego profil i kod nacięć. Przy zdeponowanym kluczu nie ma możliwości wykonania odcisku lub zrobienia jego zdjęcia.
 • Posiadają odporność na włamanie – Świadectwo z badań ITB, odporność na włamanie ręczne wg PN-EN1630:2011, klasa RC2.
 • Odpowiednie umieszczenie depozytora w obiekcie daje możliwość pełnej ochrony zdeponowanych kluczy.
 • Podgląd stanu kluczy jest natychmiastowy i zapewnia możliwość właściwego stosowania procedur bezpieczeństwa.
 • Możliwe jest nadanie użytkownikowi uprawnień do pobrania więcej niż jednego klucza.
 • Elastyczna konfiguracja i dobór rozwiązań. W jednej obudowie Typu E możemy umieścić gniazda mechaniczne z typu A razem z gniazdami elektromechanicznymi z typu E.