Podstawowym zadaniem depozytorów kluczy jest ochrona dostępu do pomieszczeń/obiektów poprzez minimalizację ryzyka zagubienia lub nieuprawnionego skopiowania klucza. Zastosowanie tego rozwiązania wymusza na osobach korzystających z kluczy pobieranie i zdawanie ich w określonym przez administratora czasie i okolicznościach, np. pobieramy w momencie rozpoczynania pracy, a zdajemy w momencie zakończenia. Klucz nie powinien w tej sytuacji opuszczać obiektu na terenie którego jest stosowany.

  • Chronią nie tylko dostęp do klucza, ale również sam klucz, jego profil i kod nacięć. Przy zdeponowanym kluczu nie ma możliwości wykonania odcisku lub zrobienia jego zdjęcia.
  • Posiadają odporność na włamanie – Świadectwo z badań ITB, odporność na włamanie ręczne wg PN-EN1630:2011, klasa RC2.
  • Odpowiednie umieszczenie depozytora w obiekcie daje możliwość pełnej ochrony zdeponowanych kluczy.
  • Podgląd stanu kluczy jest natychmiastowy i zapewnia możliwość właściwego stosowania procedur bezpieczeństwa.
  • Możliwe jest nadanie użytkownikowi uprawnień do pobrania więcej niż jednego klucza.
  • Elastyczna konfiguracja i dobór rozwiązań. W jednej obudowie Typu E możemy umieścić gniazda mechaniczne z typu A razem z gniazdami elektromechanicznymi z typu E.